פרסום ושיווק בדיגיטל
פרסום ושיווק דיגיטלי מקומי חכם - אינטרנט, רשתות חברתיות, בגוגל ובפייסבוק.

חברת אריה דיגיטלי יוצרת עבורך פרסום ייחודי לקבלת פריצת דרך עסקית, וזאת בשימוש מתמחה ממוקד בגוגל, ברשתות חברתיות וברשת האינטרנט.

חברת אריה דיגיטלי עונה לצורך שלך בפרסום ושיווק באינטרנט ומעניקה לך פתרון מותאם לארגון.

חברת אריה דיגיטלי בתפקיד זרוע מפרסמת עבורך ומסירה את נטל הפרסום והשיווק של הארגון.

חברת אריה דיגיטלי מעניקה מענה מקצועי לפרסום ולשיווק בתקציב מותאם מטרה ובהתמחות דיגיטלית.

חברת אריה דיגיטלי שומרת על נוכחות הארגון באינטרנט ובתקציב פרסום מותאם לצורך וליעד הארגון.

מה אנו עושים:
שיווק מקומי | שיווק מקומי לעסק | שיווק מקומי לארגון | שיווק מקומי לבעלי מקצוע | שיווק תוכן דיגיטלי מקומי בעיר ובאזור | פרסום עסק קטן בדיגיטל | פרסום עסק באינטרנט | פרסום מקומי לעסק בפייסבוק | שיווק מקומי לעסק בפייסבוק | קידום מקומי לעסק בפייסבוק | קידום מקומי לעסק בגוגל | שיווק עסק מקומי בגוגל| פרסום מקומי בפייסבוק לעסק | שיווק מקומי בגוגל לעסק | מיתוג | מיצוב | תדמית | מסחר |

הרשמה למועדון לקוחות
כללי
מועדון לקוחות מנוהל ע"י חברת אריה דיגיטלי


1. חברות במועדון  דיגיטלי

1.1 כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים (לרבות תאגידים, קבוצות וארגונים) זכאי להצטרף למועדון לקוחות דיגיטלי ואו כל גוף אחר שיקום מטעמו ואו במקומו, המופעל ומנוהל על ידי חברת אריה דיגיטלי תהיה רשאית לדחות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בקשה להתקבל כחבר מועדון מבלי שתהיה מחויבת לנמק סירובה. 

1.2 אופן הקבלה למועדון: כל אדם המעוניין להיות חבר מועדון לקוחות דיגיטלי , מוזמן להיכנס לאתר האינטרנט של דיגיטלי בכתובת www.z.adup.co.il למלא פרטיו בטופס ההצטרפות.

2.פרטים אישים של החבר ועדכון פרטים

2.1 החבר יהיה אחראי לדווח לדיגיטלי בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. דיגיטלי לא תהיה אחראית לאיקבלת הטבה ואו דיוור ואו כל דבר בקשר עם המועדון בגין אי עדכון פרטיו האישיים של החבר במועד.

2.2 הצטרפותו למועדון, החבר מסכים כי מידע שיקבל המועדון מהחבר, לרבות פרטיו האישיים של החבר ופירוט בדבר רכישותיו, יוחזק במאגר מידע דיגיטלי בגינו, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות מאגרי מידע אשר יעודכנו מעת לעת עפ"י שיקול דעתה של חברת אריה דיגיטלי המידע ישמר בחברתנו ולא ימסר לגורם נוסף ללא אישור מחדש לגבי העברה זו ובהסכמת החבר ובאישורו באופן מפורש.

להצטרפותו למועדון, כי  אריה דיגיטלי תהיה רשאית להשתמש במידע שתקבל מהחבר ישירות וכן במידע שייאסף ויצטבר במאגר המידע של אריה דיגיטלי בגינו מכל מקור ודרך, למטרות שיווק ומכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב של חברת אריה דיגיטלי בלבד שיעניקו שירותים או הטבות לחברי המועדון), וכן למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) לחברי המועדון בדיוור אישי ואו בפניה ישירה בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון לרבות באמצעות טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, הודעת SMS , מערכת חיוג אוטומטית, תקשורת בלוטות' וכד' ,מטעמה או מטעם אחרים, למטרת משלוח דברי פרסומת, עידוד נאמנות החברים לאתר  אריה דיגיטלי, מתן שירותים לחברי המועדון וכן למטרת ניתוח המידע ומחקר סטטיסטי בקשר למועדון אריה דיגיטלי.

יש לציין כי המידע יישמר במאגר מידע אריה דיגיטלי, חבר יהא זכאי לבקש שלא לקבל פניה ישירה מהמועדון באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות SMS וכדומה. החבר יכתוב בקשתו ויבקש להסירו מרשימת התפוצה. עם קבלת הודעתו תעודכן המערכת תוך 14 ימים.

במידה וחברת  אריה דיגיטלי  תהיה מעוניינת להעביר את המידע, מעת לעת, לרשתות ואו הגופים האחרים השותפים במועדון, ולכל גורם נוסף שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתה, ו/או לצדדים שלישיים יש לקבל את הסכמתו המפורשת של הלקוח.

2.3 חבר מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות החבר ולא יזכה את החבר בכל סעד ואו
פיצוי כלשהו. החבר רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך למועדון. במקרה של ביטול הסכמת החבר כאמור בסעיף זה לעיל, הנהלת המועדון תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותו במועדון.
2.4 חבר יהא זכאי לבקש להסירו ממאגר המידע הרשום בבעלותאריה דיגיטלי ע"י הודעה בכתב. 

3 ביטול חברות במועדון

3.1  אריה דיגיטלי תהא רשאית לבטל חברותו של חבר מועדון, מכל סיבה שהיא מבלי שתהא חובה לנמק ביטול חברותו.
3.2 החבר יהא זכאי לפרוש מהמועדון במתן הודעה בכתב למועדון. החבר יגרע מרשימת חברי המועדון תוך 60 ימים ממועד קבלת ההודעה בדבר רצונו לפרוש. 

4.השרותים

4.1 השירותים מסופקים "כמות שהם" ו"  אריה דיגיטלי " לא מעניקה כל אחריות בקשר אליהם.
4.2  אריה דיגיטלי " לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ואו עקיף שייגרם למשתמש ואו לגולש באתר ואו לצד ג' כתוצאה מהפעלת ואו הפסקת השירות ואו כתוצאה משיבושים ואו תקלות שאירעו בשירות ש"  אריה דיגיטלי " נותנת.
4.3 מוסכם על הרוכש כי  אריה דיגיטלי אינה אחראית לטיב המוצרים הנמכרים ואין לה יחסים משפטיים עם רוכש המוצר,  אריה דיגיטלי מעניקה רק את התשתית לעסק וכל סכסוך הינו בין העסק לבין הרוכש והרוכש מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד  אריה דיגיטלי או החברות הקשורות בה.

5.שינויים בהסכם

5.1  אריה דיגיטלי רשאית לשנות מעת לעת את תנאי הסכם זה, השינויים יהיו באתר ובמידה ותמשיך להשתמש בשירותים לאחר השינויים הדבר יהווה מבחינת אריה דיגיטלי כהסכמה מלאה מציידך לשינויים שנעשו ולכן האחריות על המעקב לגבי השינויים בהסכם חלה עליך.

5.2 יודגש כי שינויים אלו כוללים גם שינויים בשירותים חינמיים, קרי, שירותים ש אריה דיגיטלי מספקת ללא תשלום עשויים להפוך לשירותים בתשלום.

6.סמכות שיפוט

 על השימוש בשירותי  אריה דיגיטלי יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל אביב תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע למסמך זה .

לצורכי נוחות השימוש בלשון זכר.

כפוף – ט.ל.ח

להצטרפות למועדון לקוחות שלח בקשה

אריה דיגיטלי, אריה דיגיטל, Arie Digitale, ariel digitale , ariel digital, ArieDigitale